Dagprogramma

3. Het Dagprogramma:

Voorschoolse opvang : Wij zijn in principe open van 7 uur tot 18 uur, maar in overleg zijn verlengde openingstijden mogelijk. Kinderen kunnen worden opgevangen vanaf 07.00 uur in de ruimte. Ze mogen even vrij spelen, en om 08.15 uur gaan de schoolkinderen naar hun eigen klas. Naast de kinderen van OBS Jan Ligthart vangen wij ook kinderen op die naar school gaan naar De Oetkomst in Kolham en naar De Ruitenvelder in Froombosch daarnaast halen we kinderen van scholen inFoxhol, Sappemeer, Hoogezand en Slochteren. Deze kinderen brengen wij met de auto naar school ( pedagogen en eventueel vrijwilligers), zie hieronder.

Naschoolse opvang: Kinderen vanaf 4 jaar komen na schooltijd naar de BSO. Kinderen van de Jan Ligthartschool hoeven niet te reizen, maar we halen ook kinderen op van OBS De Ruitenvelder te Froombosch, en van basisschool de Oetkomst in Kolham. Wij maken gebruik van vrijwilligers die de kinderen ophalen. De vrijwilligers hebben uiteraard een geldige Verklaring omtrent gedrag, en een auto met een Wa A en een inzittendenverzekering. Alle kinderen worden vervoerd volgends de wettelijke regels. Dat wil zeggen alleen in goedgekeurde kinderstoelen vervoerd worden in de auto als ze kleiner zijn dan 1.35 meter.

Zodra de kinderen binnen komen hangen we onze jas op, wassen onze handen en gaan naar de tafel om samen met de pedagogische medewerk(st)er iets te drinken (ranja of water met een koekje) We praten over de dag, hoe was het op school, en we praten met elkaar. Als iedereen klaar is met drinken wordt de tafel afgeruimd, de tafels en stoelen worden schoongemaakt en er wordt afgewassen door een pedagogisch medewerk(st)er. Er wordt overlegd wat de kinderen willen gaan doen. Wij proberen op de BSO om een huiselijke sfeer te creeëren. De kinderen kunnen op de BSO blijven spelen, maar ze mogen ook bij een vriendje spelen of naar een club of vereniging gaan. Uiteraard nadat er met de ouders is afgesproken wat kinderen wel of niet mogen. Wij maken gebruik van een zelfstandigheidsovereenkomst om vast te leggen wat een kind wel en niet mag.

Dagopvang (en Peuterspeelzaal) :

08.00 – 08.30 : De kinderen worden gebracht en er vindt overdracht plaats met de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat de jas/tas van hun kind wordt opgeborgen op de daarvoor bestemde plek ( kapstok/bakje) Er is gelegenheid tot vrij spelen en knuffelmoment voor de allerkleinsten.

10.00: We beginnen met het wassen van de handjes en gaan aansluitend aan tafel voor het eten van vers fruit. We gaan allemaal in de kring en starten met de vaste liedjes, dansjes etc. We heten alle kindjes welkom! Er is tijd om kinderen hun verhaal te laten vertellen. Hierna vindt een verschoonronde plaats. Na het fruit is er tijd om te verven, plakken, kleien, tekenen of vrij te spelen. Op dit moment van de dag is er tevens buitenspel voor alle kindjes. We spelen buiten of maken een heerlijke wandeling.

11.30u – 12.00: Samen opruimen, daarna aan tafel voor de lunch. De kinderen mogen meehelpen met het dekken van de tafel. (borden, vorken en bekers beleg etc)

12.00u – 12.30: We ruimen samen de tafel af en wassen onze handen/gezicht. Er vindt een verschoonronde plaats en de kinderen die een middagdutje doen, mogen nog even vrij spelen en worden dan rustig klaargemaakt voor het slaapje.

13.00 – 15.00: Rustperiode voor de hele groep. De muziek staat zachtjes aan i.v.m de middagslaapjes en er is extra tijd voor een aandachtmoment voor de kinderen die net gebracht zijn. Er is tijd om zelf een boekje te lezen, te puzzelen, tekenen en/of voorgelezen te worden. Tijdens dit rustmoment worden er bewust rustige activiteiten gedaan en is er ook extra tijd voor knuffelmomenten.

Tussen 14.45 en 15.30 : de BSO kinderen komen ook binnen in de ruimte 15.00 – 16.30: De kinderen worden weer wakker en worden uit bed gehaald ( uiterst 15.30). Er vindt een verschoonronde plaats en na het aankleden gaan we aan tafel. Alle kinderen krijgen iets te drinken en een koekje. Verder is er dan nog fijn tijd voor de iets grotere kinderen om te verven, plakken, kleien, tekenen of vrij te spelen. Op dit moment van de dag is er tevens weer mogelijkheid tot buitenspel voor alle kindjes. We spelen buiten of maken een heerlijke wandeling. Doordat we flexibele opvang bieden en dus flexibele tijden hanteren voor de ouders kan het zijn dat tussendoor kinderen gebracht en gehaald worden. Eten en drinken: De maaltijd tussen de middag wordt beschouwd als een gezellig moment van de dag waar dan ook alle tijd voor wordt genomen. Er wordt gewacht tot iedereen aanwezig is, er wordt een rustige en ontspannen sfeer gecreëerd en de onderlinge sociale contacten worden bevorderd. Zo wordt er met z’n allen de tafel gedekt en later weer samen afgeruimd. Ook is er tijdens de maaltijd uitgebreid tijd om stil te staan bij wat de kinderen die dag hebben gedaan of hebben meegemaakt.

KC Westerbroek vindt het belangrijk dat kinderen gezond en gevarieerd eten. Er is daarom altijd bruin brood en een melkproduct. Daarnaast worden regelmatig lunch- extraatjes aangeboden, zoals een knakworstje, soep, pannenkoeken. De kinderen mogen zelf kiezen wat voor beleg ze willen, maar de eerste boterham moet hartig worden belegd. De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd zelf hun brood te smeren en netjes te eten Ze willen daarbij vaak niet voor elkaar onderdoen, dus goede tafelmanieren pikken ze spelenderwijs op. BSO kinderen komen na een lange schooldag op KC Westerbroek tijdens het huiselijk „drink moment‟. Op de BSO wordt bij wat drinken koekje gegeten. Gezamenlijk wordt aan tafel gegeten. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met eetgewoonten en wensen van ouders. Kinderen maken op die manier op een natuurlijke wijze kennis met ander eetgedrag, al dan niet ontstaan door een andere culturele achtergrond. Bij wensen die erg afwijken van hetgeen wat gebruikelijk is, wordt met ouders overlegd omtrent de aanschaf ( kindcentrum de apenrots zal tot op zekere hoogte zoveel mogelijk proberen dit proberen te regelen) Dit geldt tevens in geval van een dieet of een voedselallergie, hier zullen we zoveel mogelijk rekening mee houden, bv lactose intolerantie halen we speciaal brood en beleg en bv alpro soya drinken. En voor smiddags een koekje die ze wel mogen hebben.

Activiteiten en inrichting ruimte: KC Westerbroek biedt de kinderen (spel)materiaal aan dat past bij hun leeftijd en ontwikkeling. Uitgangspunt vormt Groen en Buiten spelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een gezonde levensstijl ontwikkelen, beginnend met gezonde voeding, maar ook met voldoende lichaamsbeweging. Wij vinden dat kinderen iedere dag naar buiten moeten, mits het weer het toelaat(het droog is). Direct grenzend aan de opvanglocatie is een schoolplein dat afgesloten kan worden. Er zijn twee zandspeelplaatsen, er staat een wipkip, maar het schoolplein zelf is ook uitdagend ingericht als verkeerscircuit. Met allerlei strepen en kleuren wordt kinderen gestimuleerd om met buitenspeelgoed rond te rijden. Wij beschikken een schuurtje met buitenspeelgoed ( trekkers, skelters fietsjes) en er zijn twee voetbaldoelen aanwezig en twee rekstokken. Daarnaast beschikken wij op het schoolplein over een tuin waarin groente en fruit geteeld wordt. Op loopafstand is “de Appelgaard” . De Appelgaard is een stukje gemeenschappelijke ruimte wat voorheen verwilderd was. Het gehele dorp heeft de tuin opgeknapt zodat er een mooi parkje is ontstaan. Er staan fruitbomen, er is een hut en een tunnel van wilgentenen, kortom het is een mooie speellocatie voor kinderen geworden. We kunnen een heerlijke wandeling maken naar de appelgaard, en vervolgens gaan we over een zandpad weer terug naar de opvanglocatie. In het dorp is ook nog een speeltuin waar de kinderen naar toe kunnen, maar dat is meer voor de kleine kinderen. We zorgen ervoor dat voor ieder kind laarzen aanwezig zijn en regenkleding, en reservekleding( tevens is op de groep voldoende extra aanwezig bv snowboots, regenlaarzen, skipakken, handschoenen, sjaals etc). Wij streven ernaar om de kinderen te prikkelen / experimenteren met allerlei soorten materialen, spel en speelgoed (ontdekken door voelen/horen/proeven en zien van verschillend materiaal). Kinderen krijgen inspraak in de activiteiten die worden gepland. KC Westerbroek staat open voor de ideeën van de kinderen en moedigen de kinderen aan een eigen idee te ontwikkelen. Kinderparticipatie bevordert de betrokkenheid van het kind bij het Kindcentrum, ze voelen zich meer verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden en dat houdt het geheel uitdagend. Als er actief naar de kinderen geluisterd wordt, vergroot dat hun zelfvertrouwen. Participatie stimuleert kinderen om zelf na te denken, het daagt ze uit om met elkaar en met volwassenen van gedachten te wisselen en te onderhandelen. Bij het spelen hanteren de pedagogische medewerkers als uitgangspunt dat de kinderen netjes met de spullen om moeten gaan en elkaar in hun waarde moeten laten bij het samen spelen. Naast het feit dat kinderen zelf mogen bepalen wat ze willen gaan doen en hoe lang ze daarmee bezig willen zijn, bieden de pedagogische medewerkers ook activiteiten aan. Dit gebeurt om uiteenlopende redenen. Ze kunnen bijvoorbeeld de zelfstandigheid bevorderen, materiaalkennis vergroten, de sociale omgang stimuleren, het gevoel van eigenwaarde versterken, rust in de groep brengen, de concentratie stimuleren, leren omgaan met winnen en verliezen, de saamhorigheid bevorderen of de motoriek verbeteren. Meestal speelt gezelligheid een grote rol tijdens deze activiteiten. In een goede sfeer ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs. Activiteiten zijn nooit verplicht, maar worden wel gestimuleerd. De activiteiten die aangeboden worden kunnen per dag verschillen. Er is allerlei speelgoed aanwezig waar ieder kind mee mag spelen. Alles is overzichtelijk en ruimtelijk in gericht. Vanaf elke plaats in het kinderdagverblijf zijn de kinderen te zien omdat we veel glas in het lokaal hebben. De ruimte is zodanig ingericht dat er verschillende “hoeken” aanwezig zijn. We hebben een vrij grote en lichte ruimte, daarom hebben we een paar lage kasten dwars op de muur gezet om wat hoeken te creëren. Er is een “huishoek” met een keukentje, poppen, wiegjes. Er zijn twee verkeerstapijten waar kinderen met auto’s kunnen spelen, of op kunnen bouwen met o.a. Duplo of blokken. We hebben tafels waaraan kinderen kunnen spelen of knutselen. We hebben in de hoek een bankstel staan waar we kunnen voorlezen, of waar de oudere kinderen zich terug kunnen trekken om een boekje te lezen (Zie ook bij persoonlijke competentie.) Wij houden met het aanbieden van het speelgoed rekening met de leeftijd van de kinderen. We hebben bijvoorbeeld “prikken” of kralen rijgen om de fijne motoriek te stimuleren bij de jonge kinderen. De boekjes van de jongste kinderen zijn met dikke bladen, de oudste kinderen mogen bijvoorbeeld de Donald Duck lezen. De boeken met “dunne” pagina’s liggen bovenin de boekenkast, de boekjes voor de jongste kinderen liggen onderin zodat ze de boekjes zelf kunnen pakken. Zo is er voor ieder kind wat leuks te doen. Kinderen mogen zelf speelgoed uit de “open” kasten pakken. Wanneer zij materialen, puzzels of spelletjes uit de “dichte” spelletjeskast willen hebben moeten zij dit eerst vragen aan de pedagogisch medewerker of vrijwilliger. Zo zorgen wij ervoor dat spellen compleet blijven, en dat bijvoorbeeld puzzels aangeboden worden aan de kinderen die bij hun leeftijd passen. Op de opvang geldt dat kinderen het speelgoed waar zij mee gespeeld hebben, zélf op moeten ruimen. De jongste kinderen helpen we uiteraard even mee, van de oudste wordt verwacht dat ze zelf kunnen opruimen. Wanneer een kind zin heeft om iets anders te gaan doen, ruimt hij eerst het speelgoed of de materialen op waar hij mee bezig was, voordat hij iets nieuws gaat doen. Pedagogisch medewerkers willen kinderen ervan bewust maken dat zij zuinig moeten zijn op speelgoed, zéker als het van een ander is. Het opruimen van het speelgoed aan het einde van de dag vinden wij erg belangrijk. Wanneer speelgoed compleet is en op een ordelijke manier in de kast en in de daarvoor bestemde hoeken staat, daagt dit kinderen uit om er mee te gaan spelen. Daarbij komt dat pedagogisch medewerkers gelijk zien of al het speelgoed nog heel is en compleet. Wanneer een kind aan het einde van de middag opgehaald wordt, moet hij, voordat hij naar huis gaat, het speelgoed/materiaal opruimen waar hij op dat moment mee bezig is.

Uitstapjes : Regelmatig bezoeken we met de kinderen de Appelgaard in Westerbroek. Zie het protocol uitstapjes in bijlage 5. Wij doen geen uitstapjes met meer dan 20 kinderen (uiteraard rekening houdend met het maximum aantal kinderen per leidster), en we houden ons altijd aan de voorgeschreven Leidster-kind ratio zoals die staat beschreven in de wet.