Ouders en oudercommissie

Wij vinden een goed contact met de ouders brengen erg belangrijk. Wanneer we weten wat er in een gezin speelt kunnen we daar rekening mee houden in de opvang. De momenten tijdens halen en brengen zijn belangrijk. Het biedt de gelegenheid om over en weer belevenissen en bijzonderheden van het kind aan elkaar door te geven. De basis hiervoor ligt al bij het intakegesprek, daarom zorgen we ook dat we hier de tijd voor nemen. Voor de pedagogisch medewerk(st)ers is het belangrijk te weten hoe het thuis gaat; zij kunnen daar op inspelen. Ook over belangrijke veranderingen in de thuissituatie (bijvoorbeeld een broertje of zusje op komst, verhuizing, overlijden van familielid, of echtscheiding) worden pedagogisch medewerk(st)ers graag op de hoogte gebracht, omdat dit vaak voor de kinderen ingrijpende gebeurtenissen zijn. Momenteel is er nog geen oudercommissie. Wij zijn een kleine organisatie en de inspraak van ouders mag op een andere manier  plaatsvinden. Wij organiseren daarom ieder jaar een bijeenkomst en een overleg om met de ouders de gang van zaken op het kindcentrum te bespreken.