Veiligheid, Gezondheid en Hygiene

KC Westerbroek is zich bewust van de kwetsbaarheid van kinderen. Ruimtes en materialen worden regelmatig op veiligheid gecontroleerd. Wij hebben een ongevallen formulier, zo kunnen wij in de gaten houden waar er iets gebeurd en kunnen wij beslissen speelgoed of die ruimte anders in te delen. Zo blijven wij bezig met de veiligheid van het kind. Ieder jaar wordt het gebouw gecontroleerd op brandveiligheid. KC Westerbroek is gevestigd in deJan Ligthartschool.  Dit is een openbaar gebouw en voldoet aan alle wettelijke eisen en voorschriften die opgesteld zijn door de GGD, de brandweer, CAO kinderopvang en de gemeente. Er is door Gastouderbureau de Veenborg een risico-inventarisatie gemaakt voor veiligheid en gezondheid. Voor een goede gezondheid is voldoende beweging noodzakelijk. Dit wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.

Op KC Westerbroek wordt minimaal één keer per dag buiten gespeeld. Nogmaals gezegd m: slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding. Voor kinderen is een schone omgeving belangrijk. De groepsruimtes worden dagelijks schoongemaakt. Er zijn afspraken gemaakt met de pedagogische medewerkers en de kinderen over handen wassen: na het plassen & voor het eten. Na het eten worden de gezichten die vies geworden zijn elk met een eigen wegwerpdoekje schoongemaakt. De producten die geopend zijn, worden met de openingsdatum gemarkeerd. Hierdoor wordt in de gaten gehouden wanneer de houdbaarheidsdatum ten einde loopt.

 

Veiligheid, gezondheid en risico-inventarisatie

1. Ziek of gewond kind

Als een kind thuis ziek is en dus niet kan komen, brengen de ouders ons telefonisch op de hoogte. Wij beschouwen een kind als ziek als het hangerig is, lusteloos is, over pijn klaagt, een herkenbare kinderziekte heeft of een temperatuur heeft van meer dan 38 graden. Wij zijn niet berekend op het verzorgen van zieke kinderen. Indien een kind ziek op het Kindcentrum arriveert of daar ziek wordt nemen de pedagogische medewerkers contact op met de ouders. De pedagogische medewerkers overleggen met hen wat er moet gebeuren. Mogelijk wordt er afgesproken door wie en wanneer het kind wordt gehaald. In de tussentijd kan het zieke kind op een rustige plaats op de bank liggen als hij/zij dit wil. Er blijft de benodigde aandacht en nabijheid voor het zieke kind tot dat het is opgehaald. Deze kinderen krijgen eigen bord en bestek en de pedagogisch medewerker let erop dat dit niet in contact komt met andere kinderen. Ook met speelgoed wordt hiermee rekening gehouden. Het speelgoed word hierna ook schoongemaakt en indien mogelijk gewassen. Als we bang zijn voor besmettingsgevaar vragen we de ouders altijd om het kind zo snel mogelijk op te komen halen.

Bij ongelukken die dringend eerste hulp behoeven en/of voor advies met betrekking tot gezondheidszaken, bellen wij 112, of we nemen contact op met de huisarts van het betreffende kind. We nemen ook direct contact op met de ouders. Het spreekt voor zich dat de pedagogische medewerkers in urgente gevallen alvast op weg gaan naar de dokter.

2.Veiligheid

Schoonmaakmiddelen staan altijd boven 1.35m en achter gesloten deuren. Als er gebruik gemaakt is van schoonmaakmiddelen wordt dit direct na gebruik opgeruimd. Ook staan de tassen van medewerkers op de aangewezen plek waar kinderen niet bij kunnen. Sigaretten en medicijnen mogen niet rondslingeren. Kinderen kunnen ook niet bij de medicijnen. Kinderen mogen niet in de buurt bij de verwarming en de ramen spelen. De ramen gaan altijd aan de bovenkant open. Pedagogisch medewerkers letten extra op kinderen met slecht zicht of als ze motorisch achter lopen.

3 Gezondheid en hygiëne

·        Dagelijks en per dag deel worden er schone hand- en theedoeken opgehangen.

·        Alle wondjes, open of duidelijk zichtbare wondjes worden afgeplakt.

·        Als je wondjes behandeld doe je handschoenen aan.

·        Na een incident wordt de vloer direct schoongemaakt.

·        De handen worden altijd gewassen voor het bereiden van voeding, voor het medisch handelen, na het medisch handelen, na toilet gebruik, na hulp bij kinderen, na het in contact komen met lichaamsvocht en na het niezen.

·        In het kindcentrum zijn papieren zakdoekjes aanwezig, deze worden na gebruik gelijk weggegooid.

·        De pedagogisch medewerker ziet er op toe dat de kinderen na het plassen hun handen wassen en vraagt hier ook naar.

·        Zichtbaar vies speelgoed/ vloer of andere dingen worden direct schoongemaakt. Is dit vies door bloed, braaksel of ander lichaamsvocht wordt dit gedesinfecteerd en schoongemaakt.

·        Na het behandelen van wonden zorg je dat alles direct wordt schoongemaakt.

·        De vloer wordt schoongemaakt met schoonmaakmiddel.

·        Daarna hou je het kind in de gaten als de pleister/bandage doordrenkt is verschoon je deze weer. Er wordt gebruik gemaakt van waterafstotende pleisters.

·        In het pand mag niet gerookt worden en vuur gebruikt worden. Zo staan er ook geen planten en bloemen die allergische reactie kunnen geven bij kinderen.

·        De voeding is nooit langer dan 30 minuten uit de koelkast en wordt altijd na openen voorzien van datum. Deze datum word gelijk weer gecontroleerd wanneer je dit gebruikt. De boodschappen worden direct opgeruimd. De producten uit de koelkast worden pas neergezet net voordat er gebruik van word gemaakt.

4. Veiligheid

Bij bijtincidenten wordt altijd een melding gedaan. Ook werken wij met ongevallen formulieren deze moeten ingevuld worden (bijlage 8)

5. Kennismaken :

Voor nieuwe kinderen is de eerste keer naar het kindcetrum altijd een spannende dag. Wie zal er allemaal zijn? Kennen ze andere kinderen? Wie is de groepsleiding? Allemaal vragen die tijdens een kennismaking met het Kindcentrum beantwoord kunnen worden. Daarom kunnen u en uw kind voor dat de werkelijke opvang start, samen een kijkje komen nemen op hert Kindcentrum. Wel vragen we u vooraf even een afspraak hiervoor te maken. We houden dan rekening met uw komst. U en uw kind kunnen op zo’n middag alvast wat sfeer proeven op het Kindcentrum. Het beste kunt u dan ook een afspraak maken op de dag waarop uw kind ook daadwerkelijk zal komen. Zo herkent hij misschien al wat kinderen van zijn eigen school of wijk.